Showing all 3 results

Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
 3 89.02 m² 4.85 tỷ
Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1
 3 157 m² 23 tỷ
Phan Xích Long, Phường 3, Phú Nhuận
 4 45 m² 3.8 tỷ
0796767668